Fuar organizasyonu, fuar öncesi, fuar sırasında ve fuar sonrasında pek çok konuda karar vermeyi gerektiren karmaşık bir olaylar bütünüdür. Fuara katılan katılımcı ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini göz önünde bulundurarak fuar alanının, zamanın belirlenmesi, fuarın yapılabilmesi için gerekli olan tüm alt ve üst yapının oluşturulması çabaları bu konuda uzmanlaşmış fuar organizasyon firmaları tarafından gerçekleştirilir.

Şirketimiz bu çalışmalarda ziyadesiyle başarılı olan firmalarla partnerlikler kurarak katılımcılarının fuar tecrübelerinin en olumlu şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Gerekli araştırmaları yaparak, yer ve zamanı sektör ihtiyaçlarına göre belirlenmiş fuarları müşterilerimize sunarız. Fuarların başarı şansını yükseltmek adına organizatör firmanın gerekli altyapıyı, tanıtımı ve reklâm çalışmalarını yeterli şekilde gerçekleştirmesi hususunda destek sağlarız.

Fuardan önce kayıt işlemlerinin yürütülmesi, fuar kataloğuna giriş ve katalog reklamı; fuar esnasında ise hasıl olabilecek ihtiyaçlara binaen tercüman ve malzeme temini de sunulan hizmetler arasındadır. Ayrıca giriş kartı ve davetiyelerin temini de ICF tarafından gerçekleştirilmektedir. Katılımcı firmalar katılacakları fuarlarda başarılı bir deneyim yaşamak yapmak istiyorlarsa, geniş kapsamlı ve çok önceden iyi bir planlama yapmalıdır. Bu planlama aşamasında yine tecrübe ve know-how hizmetleri müşterilerimize sunulmaktadır.

Fuarın düzenleneceği sektörle ilgili değişim ve gelişmeleri yakından takip etmek; düzenlenen fuarla ilgili dernek, kurum vb. iyi bir iletişim kurmak, fuar pazarlama ve tanıtım çalışmalarına yön vermek, sektöre uygun tanıtım ve reklam faaliyetleri ile ilgili fikir ve eylem üretmek de yine fuar hizmetlerimiz kapsamındadır.

Organizasyondan sonra sürdürülen çalışmalarımızdan biri de katılımcı firmalarla ilgili eksik kalmış belge yazışma vb. evrakların düzenlenmesi, firmaların kalan ödemeleri ve teşvik işlemleri ile ilgili takibin yapılmasıdır.